My name is Grycicha Luke. I originate from Rybnik. I was born on 11th of march 1982 in Silesia. I belong to Rybnik Photo Club -Format.

 

I had several exhibitions:

-Architecture of Rybnik

-Silesian chimneys

-The beauty of details

-Streams of ideas

-Self-portraits of a crazyman

-Worms

 

I was awarded in a lot of photo contests.

The best things are still before me.

Photography taught me to see. Before I bought a camera I had been almost blind. A lot of things were unvisible for me. Now I create my own reality.

Nazywam się Grycicha Łukasz. Pochodzę z Rybnika. Urodziłem się 11 marca 1982 na Śląsku.

Należę do Rybnickiego Klubu

Fotograficznego Format.

 

Otwarłem kilka wystaw:

-Architektura Rybnika

-Śląskie kominy

-Piękno szczegułów

-Strumienie pomysłów

-Autoportrety Szaleńca

-Robale

 

 

Byłem laureatem wielu konkursów fotograficznych.

Dużo jeszcze przede mną.

Fotografia nauczyła mnie patrzeć. Zanim kupiłem aparat byłem prawie ślepy. Dużo rzeczy było dla mnie niewidocznych. Teraz kreuje własną rzeczywistość.

© 2016 Copyright Grycicha Łukasz Fotografia - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność autora. Zabrania się ich kopiowania, reprodukowania, wykorzystania w Internecie, publikowania, rozpowszechniania i/lub modyfikowania bez zgody autora. Jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tutaj materiałów jest pogwałceniem własności intelektualnej i jest prawem zabronione. 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Krótki życiorys                                          Short CV

O mnie