Piękno szczegułów

Mnóstwa moich prac znajdziesz także pod:

http://plfoto.com/37867/autor.html

Architektura Rybnika

Śląskie kominy

Strumienie pomysłów

Autoportrety szaleńca

Robale